YABANCI DİL EĞİTİMİ

TRN_1920

Okullarımızda haftalık ders programı içinde sabit olarak yer alan bu zaman dilimlerinde ve diğer çalışmalarda dil bakımından ağırlık Fransızca derslerine verilir. Okulumuzun ilköğretim bölümüne başlayan her öğrencimiz sekiz yıllık temel eğitim süresi boyunca haftada 10 saat Fransızca eğitimi görür. Fransızcanın yüklenmiş olduğu evrensel kültür ögelerini süreç içerisinde etkinlikler aracılığıyla öğrenir. Öğrencilerimizin Fransızca düzeyleri, her yıl bağımsız kuruluşlarca yapılan DELF sınavlarıyla ölçülüp uluslararası diplomalarla belgelendirilir.

Anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi de alan öğrencilerimiz, ilköğretimde sekiz sene boyunca bu dili öğrenmeye devam ederler. Bunun yanı sıra 5. sınıftan başlayarak 4 yıl boyunca İtalyanca da öğrenirler. Ortaöğretimde Saint-Joseph Lisesinde eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Fransızcanın yanı sıra İngilizce ve İtalyanca öğrenimini de sürdürürler.

FRANSIZCA EĞİTİMİ

İlkokul ve ortaokul kademesinde haftada 10 saat Fransızca dersi görülür. Amacımız, çocuklara küçük yaşlarından itibaren Fransız dilini ve bu dilin taşıdığı kültürü aktarmaktır. Dersler her sınıf seviyesinde öğrencilerin yaşlarına uygun araç gereçlerle verilmekte, zengin görsel ve işitsel materyallerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrenmenin kalıcılığı hedeflenmektedir.

1. sınıftan 3. sınıfa kadar Fransızca derslerinde ses ve okuma-yazma çalışmaları ile cümle yapısı üzerinde durulur. Sözel ifade çalışmaları okul ortamında ihtiyaç duyulan diyaloglarla yürütülür. Öncelikli amaç, öğrencilerin dili kullanmaktan keyif almalarını sağlamak ve okuma-yazma becerilerini geliştirmektir.

4. ve 5. sınıf düzeylerinde, iletişimsel dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler bu doğrultuda günlük yaşamda karşılarına çıkabilecek konuşmalar üzerinde ilerlerler. Dilbilgisi ve kelime haznesini geliştirici ders programları içerisinde dört temel dil becerisini (dinleme-anlama- okuma-yazma) eşit şekilde geliştirirler.

6. sınıftan itibaren, öğrencilerimiz Saint-Joseph Lisesi’ne hazırlanmak ve Fransızca dilini tüm yönleriyle öğrenmek amacıyla, Fransızca fen ve matematik temeliyle tanışmaktadırlar. Amacımız öğrencilerimizi bu terminolojiye hazırlamak, fen ve matematik terimlerini günlük dil içinde kullanımlarında göstermek ve Fransızca dilini daha çeşitli ortamlarda kullanmalarına katkı sağlamaktır.

6, 7 ve 8. sınıf Fransızca programları Frankofon kültürün öğelerini yoğun şekilde barındırır.

Fransızca bilmek bir ayrıcalıktır, çünkü …

  • Dünya ülkelerinin dörtte birinde, beş kıtada Fransızca konuşulur.
  • Çağımızın en önemli üç dilinden biridir.
  • Fransızca, Birleşmiş Milletler, UNESCO, NATO gibi uluslararası organizasyonların resmi dillerinden biridir.
  • Latin kökenli diğer yabancı dillerin öğrenilmesine alt yapı hazırlar (İtalyanca, İspanyolca).
  • Fransızca bilenler İngilizceyi daha kolay öğrenirler.
  • Fransızca bilmek iş bulma olanaklarını arttırır.
  • Birçok meslek ve iş dalında (tıp, eczacılık, inşaat, sigorta, moda, endüstri, sanat, vb.) ağırlıklı olarak Fransızca terminoloji kullanılır.
img