Ortak Değerler

EĞİTSEL PROJELERİMİZ İLE ORTAK DEĞERLERİMİZ

Sayın Velimiz;
Sizlerle okulumuzda koşullara göre geliştirilen "Eğitsel Projelerimizi ve Ortak Değerlerimizi" paylaşmak istiyoruz.

HÜMANİST YAKLAŞIMLA EĞİTSEL PROJELERİMİZ

 • SJ kardeşliğini yaşatma ve sürdürme,
 • Derslerde öğrenilen Fransızca ve diğer yabancı dillerin kullanabileceği ortamlar yaratmak,
 • Kurum Projeleri (her yıl ihtiyaca göre belirlenen konu üzerinde disiplinlerarası işbirliği yapılarak çalışma)
 • Sosyal yardımlaşma/ Hayalden Gerçeğe,
 • Tarihe Saygı,
 • Görme Özürlüler Kitaplığı için çalışma,
 • Okuma Projesi,
 • Kardeş Projesi,
 • "Eco School" Projesi,
 • "Doğaya Saygı" ve "Sürdürülebilir Kalkınma",
 • Erasmus,
 • Uluslararası projeler ve yarışmalar,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü ile sosyal sorumluluk projesi,

ANA PRENSİPLER

 • Eğitim-öğretim yaklaşımımız öğrenci merkezlidir.
 • Temel amacımız, sosyal yaşamın içinde insan kişiliğini geliştirmektir.
 • Okulumuz, her bireyin özgürlüğünü koruyacak, her bireye özgüvenini kazandıracak bir ortamda, öğrenme ve kişisel gelişmeyi gerçekleştirir.
 • Kurumumuzun her bireyi, diğerlerine ve onların çalışmalarına olumlu bakar.

KİŞİLİK GELİŞTİRMEK

 • Düşünme alışkanlığı edinmek ve geliştirme,
 • Her çocuğun zihinsel işleyişini, ilgi, yetenek ve becerilerini tanıyıp ortaya çıkararak, öğrencilerimizin farkında oldukları bu becerilerini sonuna kadar kullanmasının ortamını sağlamak,
 • Kendini tanıyıp tanımlayıp duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek,
 • Kendi ilgi alanında projeler geliştirerek beceriler kazanmak ve diğer alanlara bu becerileri taşıyabilmek,
 • Kendi yaratıcılığını geliştirmek,
 • Özgürce seçebilmek, kişisel seçimlerini savunabilmek,
 • Okuyabilmek, yorum gücünü geliştirmek ve tüm çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak kendini geliştirebilmek,
 • Öğrenme zevkini ve isteğini geliştirebilmek. Öğrendiklerini yaşamında kullanabilmek,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler yetiştirmek.

ÖZERK KİŞİLİKLER YETİŞTİRMEK

 • Kendi yeteneklerini tanımak, öz güveni yüksek, bağımsız,
 • Öğrendiği bilgileri yaşamın tüm alanlarına transfer edebilen,
 • Kendi başına farklı kaynaklardan araştırma yapabilen,
 • Kendi öğrenme stilini keşfedip araştırma ve deney yaparak, işbirliğine açık ve grupta sorumluluk alabilen katılımcı,
 • Pozitif düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmek.

SOSYAL YAŞAMA HAZIRLAMAK

 • Başkalarını dinleyip kendi düşünceleri ile bir sentez yapabilmek,
 • Farklılıkları kabul edip bunlarla zenginleşebilmek,
 • Her insanın farklı kişiliğe sahip olduğunu kabullenip çevresine saygı göstererek ekip çalışması sürdürebilmek,
 • Grup içinde dinlemeyi bilmek ve kendini ifade edebilmek,
 • Özgürlüğünü başkalarının özgürlüğüne saygı göstererek kullanabilmek,
 • Başkalarının yaşadığı zorlukları farkına varmak ve onlara yardımcı olabilmek,
 • Çevreye duyarlı olmak, onu tanımak ve korumak,
 • Kaynakları verimli kullanmak ve bilinçli bir tüketici olmak,
 • Çözüm odaklı ve olumlu düşünmek.

ORTAK DEĞERLERİMİZ

Kitapçığımızda yer alacak ortak yaşam ilkeleri, hem sınıflarda nasıl davranılması gerektiğine hem de sınıf öğretmenleri ile ortaklaşa belirlenecek sınıf kurallarının belirlenmesine kaynak olacaktır.
Böylece, tüm yaşam alanlarımızda öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yerine göre davranarak hedeflenen kazanımları davranışa dönüştürebileceğiz.

ANA PRENSİPLERİMİZ

SEVGİ VE SAYGI

 • İnsanlığa karşı sevgi ve saygı,
 • Kendimize, ruhsal ve fiziksel gereksinimlerimize saygı,
 • İnsan emeğine ve ürettiklerine saygı,
 • Doğaya ve çevreye karşı sevgi ve saygı,
 • Kültürel değerlerimize ve mirasımıza karşı sevgi ve saygı.

GÖRGÜ VE YERİNE GÖRE DAVRANMAK
Doğru iletişim kurmak, toplu yaşamın gereklerine uymak için ortak değerlerimizi oluşturup yaşam alanlarımıza uygun olan davranış ve tutumları, 
"bendili" kullanarak yerlere ve kişilere göre kendimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini saptadık. Bu doğrultuda sunduğumuz "ortak değerler" bizlere "bendili"yle, yerine göre görgü ve saygı çerçevsinde nasıl davranmamız gerektiği konusunda yol gösterecektir.

A)ÖGRENCİ OLARAK

SERVİSTE
1.Servise zamanında binerim,
2.Sabahları servise binerken "Günaydın" derim, akşamları inerken "İyi Akşamlar" derim,
3.Arkadaşlarıma, büyüklerime saygılı ve sevgili davranırım,
4.Küçüklerime örnek olacak davranışlar sergilerim,
5.Serviste çevremi rahatsız etmeden konuşurum, çevreyi rahatsız etmeden müzik dinlerim,
6.Serviste yiyecek yemem ve su dışında içecek içmem,
7.Servisi temiz tutarım,
8.Emniyet kemerini düzenli takarım, küçüklerin takmasına yardımcı olurum,
9.Servis hareket ettikten sonra yerimden kalkmam,
10.Öğretmen, şoför ve hosteslerin sözlerini dinleyerek onların uyarılarını ve önerilerini yerine getiririm,
11.Servis oturma planına uyarım, belirtilen yere otururum.

OKULDA
TOPLUMSAL YAŞAMIN GEREKLERİNE UYAR, "İzin verir misiniz?", "Lütfen", "Teşekkür ederim"ve gerektiğinde "Özür dilerim" ifadelerini kullanırım.

a)TÖREN ALANINDA
1.Zil çalar çalmaz sıraya girerim,
2.Sıra olurken çantamı, yanıma düzenli bir şekilde yerleştiririm,
3.Sabah sporu yaptıran arkadaşlarıma uyar, düzenli bir şekilde spor yaparım, 
4.Yapılan duyuruları dikkatlice dinlerim,
5.Bayrağa ve İstiklal Marşı'na saygı gösteririm,
6.Sabah töreni bittikten sonra tek sıra halinde öğretmenlerimizle selamlaşarak sınıfımıza giderim,
7.Kapanış töreninden sonra sınıf sırasıyla tek sıra halinde sakin bir şekilde servisime giderim, 
8.Okul Marşı'nı ezbere bilir, törenlerde coşkuyla söylerim.

b)SINIFTA
1.Kendime ve başkalarına saygım nedeniyle her zaman temiz olmaya özen gösteririm,
2.0kul yönetiminin belirlediği giysi kurallarına göre giyinirim,
3.Derse ait araç gerecimi eksiksiz getiririm,
4.Öğretim yılı boyunca:
Defterlerimi ve çantamı düzenli tutarım,
Dolabımın içini her zaman düzenlerim,
Defter ve kitaplarımı kaplarım,
Etikete ve defterimin/kitabımın ilk sayfasına adımı, soyadımı, numaramı, dersin ve öğretmenin adını yazarım,
Defterime tarih atarım,
5.Ödevlerim için gerekli malzemeleri eve giderken yanıma alırım,
6.Derse zamanında girerim,
7.Ödevlerimi düzenli bir şekilde yaparım. Ödevimi yapmadıysam, derse girmeden önce bunun nedenini öğretmenimle paylaşırım,
8.Öğrenmeye hazır olarak öğretmenimi beklerim,
9.Söz almadan konuşmam. Konuşmacı sözünü bitirene kadar beklerim, 
10.Kültürel farklılıkları kabul eder saygı ile karşılarım,
11.Arkadaşımın eşyasını izin isteyerek alırım, işim bitince teşekkür ederek geri veririm,
12.Sorunlarımı konuşarak çözmeye çalışırım,
13.Arkadaşlarımla şakalaşırken onları incitmekten kaçınırım,
14.Sandalyemde düzgün otururum,
15.Sınıf eşyalarını korurum ve onlara zarar vermem,
16.Yiyecek ve içecekleri sınıfın dışında tüketirim,
17.Sınıfın temizlik ve düzeninden kendimi sorumlu tutarım,
ı8.Sınıf içi etkinliklerden sonra düzenli bir şekilde kalan atıkları geri dönüşüm kutusuna atarım,
19.Teneffüs zili çaldığında, dışarı çıkmak için öğretmenin izin vermesini beklerim,
20.Tenefüs bittikten sonra öğretmenden önce içeriye girer, öğretmenimi hazır beklerim,
21."OKUMA SAATİ" başlamadan önce zaman kaybetmeden kitabımı hazırlarım (OKUMA SAATİ için her zaman çantamda bir okuma kitabı bulundururum).

c)KÜTÜPHANEDE (BİLGİ-BELGE MERKEZİNDE)
1.Kütüphaneye okumak, araştırmak ve çalışmak için giderim,
2.Kütüphaneye giderken ellerimin temiz olmasına dikkat ederim,
3.Kütüphane görevlisinin yönlendirmelerine dikkat eder, uyarım,
4.Kütüphanede bir şey yiyip içilmediğini bilirim. Kütüphaneye çantasız giderim,
5.Kütüphane ortamında konuşulmayacağını bilir, gerekirse alçak sesle konuşurum, 
6.Kütüphanede çalışırken başkalarını rahatsız etmemeye özen gösteririm,
7.Çalışmam bittikten sonra kullandığım materyalleri aldığım yere bırakırım, 
8.Okumak için alacağım kitabı, görevliye yazdırdıktan sonra kütüphaneden çıkarım,
9.Aldığım kitabı kirletmeden, yırtmadan, yıpratmadan, kaybetmeden, başka birine vermeden kullanırım. Aksi takdirde kitabın bedelini öderim,
10.Aldığım kitabı belirtilen süre içinde geri veririm,
11.Kütüphanedeki bilgisayarları araştırma amaçlı kullanırım,
12.Kütüphanedeki fotokopi makinesini, kütüphanedeki belgeleri çektirmek için ullanırım.

d)KÜLTÜR MERKEZİNDE
1.Kültür merkezine yiyecek içecek ile girmem,
2.Kültür merkezine görevli öğretmen eşliğinde tek sıra halinde, koşmadan girer, bize ayrılan yere sessizce otururum,
3.Yerimde sakince oturarak gösterinin veya törenin başlamasını beklerim,
4.Tören akışını dikkatli dinler, hazırlayanların emeğine saygı gösteririm, 
5.Tören sırasında konuşmam, arkadaşlarımı rahatsız etmem,
6.Tören bitince aynı düzende, tek sıra halinde gösteri merkezinden çıkarım,
7.Törende görevliysem, kuliste sıramın gelmesini sessizce beklerim.

e)SPOR SALONUNDA
1.Spor salonuna ilgili öğretmenimden izin alarak girerim,
2.Spor salonunu kullanırken spor kıyafetlerimi giyerim,
3.Salon içerisindeki malzemeleri izin alarak kullanırım, 
4.Soyunma odaları ve tuvaletleri amacına uygun kullanırım,
5.Ders veya antrenman için giyinip öğretmenimi hazır olarak beklerim,
6.Teneffüste spor salonunu terkederim ancak ders zili çaldığında öğretmen eşliğinde kullanırım,
7.Salon içerisinde yüksek sesle aktivitelerde bulunmam,
8.Arkadaşlarıma zarar verici ve yaralayıcı hareketlerden sakınırım,
9.Spor yapılan bir yerde farkılıkların olabileceğini bilir ve ona göre davranırım,
10.Spor yapmanın bir ekip çalışması olduğunu bilir ve arkadaşlarımla paylaşımlarda bulunurum.

f)LABORATUVARDA
1.Laboratuvara sadece öğretmenimin izni ya da öğretmenimin gözetiminde tek sıra halinde ve koşmadan girerim,
2.Laboratuardayken sadece kullanacağım fen bilimleri eşya ve araç gereçlerini alır, derse eksiksiz bir şekilde gelirim,
3.Laboratuvara yiyecek ve içeceklerimi almadan girerim,
4.Deneyleri öğretmenimin gözetiminde ve bize verdiği yönergeye uygun şekilde yaparım,
5.Ders esnasında izin alarak konuşur, konuşanın sözünün bitmesini beklerim,
6.Yazılı ve sözlü uyarıları mutlaka dikkate alırım,
7.Laboratuvardaki hiçbir maddeye öğretmenimin izni olmadan dokunmam ve sadece öğretmenimin belirttiği amaç için kullanırım,
8.Laboratuvardaki hiçbir maddeyi koklamamam, içmemem ve maddelerin tadına bakmamam gerektiğini bilirim,
9.Sağlık sorunum varsa(astım, alerji vb.) öğretmenimle paylaşırım. Güç kaynaklarını sadece öğretmenimin izniyle açar, öğretmenimin verdiği yönergeye göre kullanırım,
10.Muslukları sadece deneyde gerekiyorsa, öğretmenimin izniyle açarım,
11.Laboratuvar kazalarını (dökülen malzeme, kırılan araç...) o an öğretmenime haber veririm,
12.Laboratuvarda kullanılan şişe veya kap içerisindeki maddelerin kapağını işim bitince kapatırım,
13.Laboratuvardaki kesici ve delici aletleri sadece öğretmenimin gözetiminde kullanırım,
14.Öğretmenimin gözetimi dışında ateş ile çalışmam. Yanıcı madde ve aletlerle çalışırken çok dikkatli olurum, yanıcı maddeleri alevden uzak tutarım. Ateş ile çalışırken çok dikkatli olurum,
15.Saçlarım uzunsa mutlaka arkadan toka ile bağlarım,
16.Ders bitiminde laboratuvarı temiz ve düzenli bir şekilde bırakırım. Tüm malzemeleri aldığım (öğretmenimin belirttiği) yere koyarım,
17.Laboratuvardayken elimi ağzıma götürmem, laboratuvardan çıkarken mutlaka ellerimi sabunlarını.

g) KORİDOR VE ORTAK MEKANLAR, TENEFFÜSLERDE
l.Teneffüslerde sınıfın havalanması için pencereleri açarım, temiz hava almak için dışarı çıkarım,
2.Teneffüsümü bahçede geçiririm,
3.Nöbetçi öğretmenin bana her konuda yardımcı olacağını bilir, gerektiğinde nöbetçi öğretmenden yardım isterim,
4.Arkadaşlarımla birlikte olmak için teneffüsleri değerlendiririm. 5.0yun için okul bahçesini kullanırım,
6.İç mekanlarda kimseyi rahatsız etmeden yürürüm,
7.Koridorlarda, merdivenlerde koşanları uyarırım,
8.İniş ve çıkışlarda merdivenlerin sağ tarafını kullanırım,
9.Bahçede başkalarını rahatsız etmeden oynarım,
10.Suyu dikkatli kullanırım,
11.Çevredeki bitkileri korurum, çöpleri çöp kutusuna atarım,
12.Zil çalınca sınıfıma gider, öğretmenimi hazır beklerim,
13.Sınıf kapılarmı, dolap kapaklarını yavaş kapatırım.

h)YEMEKHANEDE
1.Yemeklerden önce ve sonra ellerimi yıkarım,
2.Tek sıra halinde yemekhaneye inerim,
3.Sınıfların giriş sırasına göre sıramı sabırla ve sessizce bekler, sıram geldiğinde sakin bir şekilde içeriye girerim,
4.Yemekhanede çalışanlara nazik davranırım,
5.Her yemeği tatmaya özen gösteririm. Her yemekten yiyeceğim kadar alır, hepsini bitiririm,
6.Yemekte görgü kurallarına uyarım. Yemeğimi acele etmeden yerim,
7.Çevremdekileri rahatsız etmemeye özen gösteririm,
8.Yemekten sonra sandalyemi yerine koyarım ve tepsimi belirtilen yere bırakırım,
9.Görevlilere teşekkür ederim.

i)KANTİNDE
1.Kantinin açık olduğu saatlere uyarım,
2.Kantinde alışveriş için beklerken sıraya girerim,
3.İsteklerimi belirtirken "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" ifadelerini kullanırım,
4.Gereksinim duyduğum şeylerden ihtiyacım kadar alırım,
5.Harçlığımı dikkatli kullanırım.

j)TUVALETLERDE
1.Teneffüslerde öncelikle tuvalet ihtiyacımı gideririm,
2.Tuvalet malzemelerini gerektiği kadar kullanırım,
3.Tuvalet kağıtlarını ve kağıt havluları kullandıktan sonra çöpe atarım,
4.Tuvaletten çıkmadan önce sifonu çekerim,
5.Tuvaletten çıktıktan sonra mutlaka ellerimi yıkarım,
6.Ellerimi lavabonun içinde etrafa su sıçratmadan yıkarım, 
7.Tuvaletlerin oyun alanı olmadığını bilirim.

EVDE
l.Eve gelip dinlendikten sonra ajandama bakarak ödevlerimi tamamlar, o gün öğrendiklerimi tekrar ederim,
2.Ödevlerimi bağımsız olarak yapmaya özen gösteririm,
3.Öğrendiklerimle ilgili alıştırma ve tekrar yapmaya özen gösteririm,
4.Her akşam eve gelince çantamı temizlerim,
5.Günlük öz bakımıma önem veririm,
6.Yatmadan önce mutlaka kitap okurum,
7.Ödevlerimi bitirdikten sonra ertesi gün için ders programına ve ajandama bakarak çantamı hazırlarım,
8.Sabah evden çıkmadan mutlaka kahvaltı yaparım.

B) ÖGRETMEN OLARAK

a)TÖREN ALANINDA
1.Tören başlamadan tören alanında olurum,
2.Sabah törenlerine, öğrenci ve diğer öğretmenlerle birlikte katılır, öğrencilerin arasında olur, öğrencilerin sabah sporuna katılmalarını teşvik ederim,
3.Tören bitiminde öğrencilerin tek sıra halinde sınıflara düzenli bir şekilde gitmelerini sağlamak için onlara eşlik ederim,
4.Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygıda öğrencilere örnek olacak davranış sergilerim,
5.Gün sonunda yapılan törenlerden sonra büyük sınıflardan başlayarak öğrencilere tek sıra halinde servise bininceye kadar eşlik ederim.

b)SINIFTA
1.Öğretmen zili ile birlikte sınıfa girerim,
2.Sınıfa güleryüzle girip öncelikle öğrencilerimle selamlaşırım,
3.Giyim, davranış ve konuşmalarımla öğrencilere örnek olurum,
4.Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve düzeylerini göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yapmış olarak derse girerim,
5.Öğrencilerin yapabileceği kadar ödev verir, yapıp yapmadığını kontrol eder, yanlışları onlarla birlikte düzeltirim,
6.Sınıfın temiz kullanılmasına özen gösteririm,
7.Dolapların, sıraların temiz ve düzenli bir şekilde kullanılmasına dikkat ederim,
8.Tüm öğrencilere adil davranır, ön yargısız yaklaşırım,
9.Derse girerken cep telefonumu öğretmenler odasında bırakırım,
10.Ses tonumu ayarlarım. Bağırarak ders anlatmam,
11.Sınıfa girdiğimde olumlu durum ve tavırları fark ederek bunu ifade ederim,
12.Her öğrenciye değer verir, onları sabırla dinlerim,
13.Öğrenmede yardıma gereksinim duyan öğrencilerle iletişim kurup yardımcı olurum,
14.Teneffüslere öğrencilerden sonra çıkarım,
15.Sağlık sorunları dışında öğrencimi dersten çıkarmam,
16.Ders çıkışlarında temiz hava almaları için öğrencileri bahçeye yönlendiririm,
17.Öğrencilerle ilgili gelişmeleri ve sorunları birlikte çözüm bulmak üzere rehberlik servisi ile en kısa sürede paylaşırım,
18.Dersimden sonra öğrencilerim yemeğe ineceklerse onları tek sıra halinde önce lavaboya götürür, ellerini yıkadıktan sonra yine tek sıra halinde yemekhaneye düzenli bir şekilde gitmelerini sağlar, onlara eşlik ederim. Yemeği onlarla birlikte yerim.
19.Branşımla ilgili gelişme ve yenilikleri izler, öğrendiklerimi öğrencilerim ve meslektaşlarımla paylaşırım,
20.Öğrencilerin ajandalarını düzenli ve verimli bir şekilde kullanmalarına destek veririm,
21.Sınıf ve sınıf rehber öğretmeni olduğum sınıflarda öğrenci ajandalarını her gün kontrol ederim,
22.Gelmeyen öğrencinin ödevini, belirtilen formatta okul çıkış saatine kadar k12 sistemine yüklerim,
23.Atölye, laboratuvar ve işliklere giderken öğrencileri sınıftan alır, öğrencilerle birlikte giderim. Öğrencilerin, işlik, atölye ve laboratuvar kurallarına uymasını sağlarım,
24.Sorunla karşılaştığımda çözüm odaklı ve olumlu yaklaşırım.

c) NÖBET GÜNLERİNDE VE TENEFFÜSLERDE
1.Zil çalmadan nöbet yerinde olurum,
2.Her zaman, her durumda okulumuzun temizlik ve düzeni ile ilgilenir, öğrencilerimi bu konuda yönlendiririm,
3.Nöbet günlerimi öğrenciyi gözlemlemek, tanımak ve iletişim kurmak için fırsat kabul ederim,
4.Nöbet alanımdan ayrılmam, oradaki öğrencilerle ilgilenirim,
5.Sorumluluğu devretmeden nöbet alanımdan ayrılmam,
6.Herhangi bir düşme ya da yaralanma durumunda öğrenci ile ilgilenir hemen okul hemşiresine haber gönderirim,
7.Nöbet günümde gecikecek ya da gelemeyecek olursam zamanında idareye bildiririm,
8.Nöbet günlerimde öğrencilerimle grup oyunları oynamanın ortamını sağlarım,
9.Gün sonunda-çıkış zili çaldıktan sonra-sınıfları kontrol eder, nöbetçi olduğum katın boş olduğundan emin olduktan sonra okuldan çıkarım,
10.Boş olan sınıfı idareye bildirdikten sonra dersime girerim,
11.Nöbetçi olmadığım günlerde de öğrencilerden sorumlu olduğumu bilirim.

d) KÜTÜPHANEDE (BİLGİ-BELGE MERKEZİNDE) KONFERANS SALONUNDA
1.BBM'deki kitapları inceler, derslerimde ve özel çalışmalarımda onlardan gereğince yararlanırım,
2.Öncelikle BBM'nin işlevini öğrencilerime tanıtırım,
3.BBM'nin haftalık programını dikkate alıp kendi zaman çizelgemi buna göre düzenleyerek BBM görevlisini en az bir hafta önceden bilgilendiririm,
4.Kütüphanedeki fotokopi makinesini oradaki belgeleri çektirmek üzere kullanırım,
5.Konferans salonunda yapılacak çalışma, gelecek konuşmacı ile ilgili öğrencilerime önceden bilgi veririm,
6.Konferans salonuna öğrencilerimi tek sıra halinde sessizce götürür, yerleşmelerini sağlarım,
7.Etkinlik boyunca öğrencilerimin yanında oturur, onların konferans salonu kurallarına uygun davranmasını sağlarım.

f)YEMEKHANEDE
1.Yemekhaneye, o ders saatinde sorumlu olduğum sınıfla birlikte inerim ve onlarla birlikte yemek yerim,
2.Öğrencileri yemeğe indirirken tek sıra halinde olmalarına, önce ellerini yıkamalarına ve yemekhanede sıralarını sabırla ve sakin bir şekilde beklemelerine eşlik ederim. Beşer beşer içeriye alırım,
3.Yemekhanenin genel düzeni ve temizliği ile ilgilenirim,
4.Yemek alım sırasında öğrencilere öncelik veririm, öğrencilerin önüne geçmem,
5.Yemekhaneye hazırlanmış olan haftalık sınıf listesine göre öğrencilerimi indiririm.

g)DANIŞMA İLE ÇALIŞMALARDA
1.Fotokopi isteklerimi en az bir gün önceden teslim ederim,
2.Fotokopilerimi teslim ederken ve alırken ilgili formu imzalarım, renkli fotokopi ise ilgili idareciye imzalatırım,
3.Fotokopilerimi öğrenciler ile teslim etmem ve aldırmam,
4.Danışmanın ilk görevini bilir, önceliği veliye veririm,
5.0kuldan veliyi aradıysam bunun bilgisini "DANIŞMA"ya veririm.

C) DANIŞMA OLARAK

1.İlk görevimin telefonlara cevap vermek olduğunu bilirim,
2.Gelenleri güler yüzle karşılarım,
3.Arayan kişilerle ilgili tüm bilgileri alarak ilgili kişiye bağlar ya da iletirim,
4.Arayan kişilerin bilgilerini ve arama nedenlerini formlara yazıp ilgili kişiye formlar aracığı ile iletirim,
5.Çalışma saatlerinde telefonu başkasına yönlendirmem,
6.Fotokopileri zamanında ve düzenli çekerim,
7.Formu olmayan fotokopileri çekmem ve teslim etmem,
8.Çalışma saatleri içerisinde özel işlerimle ilgilenmem.

D)PAYDAŞ OLARAK

a)HOSTES VE ŞOFÖR OLARAK
1.Öğrencilerden önce servise binerim ve servisten en son ayrılan kişi olurum,
2.Öğrencileri güler yüzle ve şefkatle karşılayıp "Günaydın", akşam indirirken "İyi Akşamlar" derim,
3.Öğrenciye servise binerken ve inerken yardım ederim. Unutulan eşyalar olursa en kısa zamanda öğrenciye, ailesine veya okul idaresine teslim ederim,
4.Çocukları mutlaka ailelerine teslim ederim, kesinlikle yolda bırakmam,
5.Servis içinde konuşmalara dikkat eder, öğrencilere karşı mesafeli olurum, 
6.Velilere saygılı davranır, gereken durumları okul idaresine bildiririm,
7.Serviste çöp poşeti ve ıslak mendil bulundururum,
8.Serviste öğrencilerin yiyecek yemelerine, su dışında içecek içmelerine izin vermem,
9.Öğrencilerin yüksek sesle konuşmamalarını sağlarım,
10.Servis düzenini bozan öğrenciyi önce kibarca uyarır çözüm olmuyorsa rapor ile okul idaresine bildiririm,
11.Serviste kemer takılmasını sağlarım,
12.Servis şoför ve hostesleri olarak özel işler için görev başındayken servis güzergahının dışına çıkmam,
13.Hız kurallarına, trafik kurallarına uyarım,
14.Kılık, kıyafet, saç, sakal tıraşı düzenine uyarım,
14.Okul kültürümüzü yansıtmayan şarkılar çalmam, çalınmasına izin vermem,
15.Oturma planını servise asarım,
16.Servisle ilgili ortak sorumluluklarımızı servise asarım.

b)GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK
1.Okula gelen herkesi güler yüzle karşılarım. Görev başında "PİRİ REİS AİLESİ"ni temsil ettiğimi bilirim,
2.Okula gelen konuklardan kimlik isteyip görüşmek istedikleri kişiyi öğrenerek o kişiyi bilgilendirir, sonra ilgili kişinin yanına kadar eşlik ederim,
3.Servis kullanmayan öğrencileri okuldan almaya gelen kişileri yakından takip eder, ailenin izni olmadan başka kişiler ile gitmesine izin vermem,
4.Geç gelen öğrencileri idareye bildiririm,
5.Kişisel bakımıma her zaman özen gösteririm.

c)YEMEKHANE PERSONELİ OLARAK
1.Her zaman temiz ve güler yüzlü olurum,
2.Öğrenci ve öğretmenlerden gelecek farklı istekleri yerine getirmeden ilgili yöneticiye iletirim,
3.Okula hijyen kurallarına uygun gelir ve okulda hijyen kurallarına uygun çalışırım,
4.Okulda geri dönüşüme özen gösteririm,
5.Öğrencilerin yaşlarına ve gelişimlerine dikkat ederek porsiyonları servis ederim.

d)TEMİZLİK PERSONELİ OLARAK
1.Her zaman temiz ve güler yüzlü olurum,
2.Öğrenci ve öğretmenlerden gelecek farklı istekleri yerine getirmeden ilgili yöneticiye iletirim,
3.Okula hijyen kurallarına uygun gelir ve okulda hijyen kurallarına uygun çalışırım,
4.Okulda geri dönüşüme özen gösteririm,
5.Sorumlu olduğum mekanları bilir, düzenli olarak temizlerim.

E) VELİ OLARAK

l.Çocuğumun okula hazır gelmesini sağlarım,
2.Kahvaltı yaparak evden çıkmasına özen gösteririm,
3.Çocuğumu, yaşadığı sorunu kendisinin çözmesi yönünde yönlendiririm. Yaşanan soruna dahil olmam,
4.Herhangi bir sorun yaşandığında ilgili kişiyle paylaşır, çözüm odaklı, olumlu iletişim kurarım, 
5.Problem çözme basamaklarında önce öğretmen, sonra müdür yardımcısı daha sonra okul müdürü ile paylaşımda bulunurum,
6.Okul kurallarını bilir, öğrencimin uymasını sağlarım,
7.Okul ile iş birliğine açık olurum,
8.Okulun kıyafet kuralları çerçevesinde çocuğumun uygun giyinmesini sağlarım,
9.Çocuğumun servisi bekletmemesini, belirilen saatte servisi hazır beklemesini sağlarım,
10.Çocuğumu okula kendim getiriyorsam zamanında okulda olmasının sorumluluğunun bende olduğunu bilirim,
11.Okul sonrası çocuğumu servis görevlisinden alırım,
12.Çocuğumun teknolojik imkanları amacına uygun ve olumlu kullanmasını sağlarım,
13.Çocuğuma uygun çalışma ortamı hazırlarım,
14.Ders programını takip eder, çocuğumun bir sonraki günün hazırlıklarını yapmasını sağlarım,
15.Çocuğumun verilen ödevleri yapmasını sağlar, ödevi yapıp yapmadığını kontrol ederim,
16.Hergün düzenli olarak okul ile ilgili elektronik iletilerimi kontrol ederim,
17.Okuldaki iletişim adreslerimi güncellerim,
18.İstenilen geri dönüşleri zamanında yaparım, 
19.Ajandaları düzenli olarak kontrol ederim,
20.Web sitesini takip eder, okuldaki etkinlikler, yemek menüleri, bültenler, öğretmen görüşme saatleri hakkında bilgi sahibi olurum.

img