ATATÜRK'ÜN ÖZDEYİŞLERİ

Ne mutlu "Türküm" diyene. 
 
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 
 
Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. 
 
Yurtta sulh, cihanda sulh.
 
Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum. 
 
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. 
 
Doğruyu söylemekten korkmayınız. 
 
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
 
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
 
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. 
 
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 
 
Egemenlik verilmez, alınır. 
 
Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. 
 
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 
 
Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. 
 
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
 
Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 
 
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
 
San'atsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 
Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.
 
Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.
 
Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.
 
Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.
 
Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
 
Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 
Türk, öğün, çalış, güven.
 
Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflık vardır, Cumhuriyet taraflığı.
 
Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. 
 
Çanakkale geçilmez !

img