MÜTEVELLİ HEYETİ

Orion_KurucuMutevelliHeyeti
 • Neslihan AKSOY
Mütevelli Heyeti Başkanı
 • Fevzi DEMİR
Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı
 • Lucien ARKAS
Yönetim Kurulu Başkanı
 • Jacques AUGEREAU
Genel Koordinatör 
 • Hasan DENİZKURDU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Selim BONFİL
Yönetim Kurulu Sekreter Üye
 • Ahmet TÜKEL
Yönetim Kurulu Sayman Üye
 • Deniz SİPAHİ
Yönetim Kurulu Üyesi 
 • Zerrin İNANÇ
Yönetim Kurulu Yedek Üye 
 • Vural OCALI
Denetim Kurulu Üyesi
 • Cenk SİVRİOĞLU
Denetim Kurulu Üyesi
 • Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

Denetim Kurulu Üyesi Yedek Üye

 • Aybars KENDİR
Üye
 • Pierre CAPORAL
Üye
 • Bernard ARKAS
Üye 
 • İclâl KARDIÇALI
Üye
 • Esat KARDIÇALI
Üye
 • Jak KAYA
Üye
 • Ayşe Güldem CERİT
Üye
 • Çağlayan KÖKKILINÇ
Üye