YÖNETİM KURULU

yonetim_kurulu
  • Lucien ARKAS
Yönetim Kurulu Başkanı
  • Hasan DENİZKURDU      
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Selim BONFİL
Yönetim Kurulu Sekreter Üye
  • Ahmet TÜKEL
Yönetim Kurulu Sayman Üye
  • Deniz SİPAHİ
Yönetim Kurulu Üyesi 
  • Zerrin İNANÇ
Yönetim Kurulu Yedek Üye